Rozhodujte se podle tvrdých dat, ne pocitů

Pomáháme firmám a veřejným institucím
lépe pracovat s daty, rozumět jim a
vytěžit z nich to podstatné.

Rozhodujte se podle tvrdých dat, ne podle vašich pocitů

Pomáháme firmám a veřejným institucím lépe pracovat s daty,
rozumět jim a vytěžit z nich to podstatné.

Rozhodujte se podle tvrdých dat, ne podle vašich pocitů

Pomáháme firmám a veřejným institucím lépe pracovat s daty,
rozumět jim a vytěžit z nich to podstatné.

Díky DataFriends řídí svůj byznys, výrobu či výzkum lépe už 200+ organizací

Díky DataFriends řídí svůj byznys, výrobu či výzkum lépe už 200+ organizací

Datové služby na klíč

Postaráme se o návrh datové architektury, zanalyzujeme a vyhodnotíme vaše data,
vytvoříme datové modely a proškolíme vás v jejich používání.
Pracujeme v cloudu a poskytujeme i on-premise řešení.

Data Governance & Data Management

Zpracování dat (ETL)

Reporting & vizualizace dat

Prediktivní & pokročilá analytika

Analýza toku a ukládání dat, návrh datové architektury a datových skladů a jejich zabezpečení

Sběr, integrace a zpracování dat, tvorba datových modelů, přenos dat do dalších aplikací

Automatizace zpracování a vizualizace dat v reportingu a dashboardech, vestavěný (embedded) reporting

Tvorba, nasazení a optimalizace pokročilých analytických modelů, model management

Business Intelligence

Poimplementační podpora

Licence k aplikacím

Školení & kurzy

Analýza současného stavu BI, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů pro byznys, manažerský reporting

24/7 technická podpora či správa dodaných řešení a technologií, pomoc s dalším rozvojem

Zajištění licencí k aplikacím Tibco Statistica, Tibco Spotfire, Tibco Jaspersoft, Talend Data Integration a MS Power BI

Kurzy pro veřejnost a individuální firemní školení s důrazem na praktické využití získaných znalostí

Datové služby na klíč

Postaráme se o návrh datové architektury, zanalyzujeme a vyhodnotíme vaše data,
vytvoříme datové modely a proškolíme vás v jejich používání.

 

Pracujeme v cloudu a poskytujeme i on-premise řešení.

Data Governance & Data Management

Zpracování dat (ETL)

Reporting & vizualizace dat

Prediktivní & pokročilá analytika

Analýza toku a ukládání dat, návrh datové architektury a datových skladů a jejich zabezpečení

Sběr, integrace a zpracování dat, tvorba datových modelů, přenos dat do dalších aplikací

Automatizace zpracování a vizualizace dat v reportingu a dashboardech, vestavěný (embedded) reporting

Tvorba, nasazení a optimalizace pokročilých analytických modelů, model management

Business Intelligence

Poimplementační podpora

Licence k aplikacím

Školení & kurzy

Analýza současného stavu BI, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů pro byznys, manažerský reporting

24/7 technická podpora či správa dodaných řešení a technologií, pomoc s dalším rozvojem

Zajištění licencí k aplikacím Tibco Statistica, Tibco Spotfire, Tibco Jaspersoft, Talend Data Integration a MS Power BI

Kurzy pro veřejnost a individuální firemní školení s důrazem na praktické využití získaných znalostí

Datové služby na klíč

Postaráme se o návrh datové architektury, zanalyzujeme a vyhodnotíme vaše data,
vytvoříme datové modely a proškolíme vás v jejich používání.

 

Pracujeme v cloudu a poskytujeme i on-premise řešení.

Data Governance & Data Management

Analýza toku a ukládání dat, návrh datové architektury a datových skladů a jejich zabezpečení

Zpracování dat (ETL)

Sběr, integrace a zpracování dat, tvorba datových modelů, přenos dat do dalších aplikací

Reporting & vizualizace dat

Automatizace zpracování a vizualizace dat v reportingu a dashboardech, vestavěný (embedded) reporting

Prediktivní & pokročilá analytika

Tvorba, nasazení a optimalizace pokročilých analytických modelů, model management

Business Intelligence

Analýza současného stavu BI, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů pro byznys, manažerský reporting

Poimplementační podpora

24/7 technická podpora či správa dodaných řešení a technologií, pomoc s dalším rozvojem

Licence k aplikacím

Zajištění licencí k aplikacím Tibco Statistica, Tibco Spotfire, Tibco Jaspersoft, Talend Data Integration a MS Power BI

Školení & kurzy

Kurzy pro veřejnost a individuální firemní školení s důrazem na praktické využití získaných znalostí

Podívejte se také, jaké řešení nabízíme pro různé obory.

Jak se s námi klientům pracuje?

Případové studie

Data objevená mikroskopem

Mikroskop

Analýza současného stavu, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů, manažerský plán pro vaše data

Data objevená mikroskopem

Mikroskop

Analýza současného stavu, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů, manažerský plán pro vaše data

Data objevená mikroskopem

Mikroskop

Analýza současného stavu, definování klíčových ukazatelů, tvorba datových modelů, manažerský plán pro vaše data

Nechte nám na sebe e-mail.
Ozveme se, co je u nás nového.

Nechte nám na sebe e-mail.
Ozveme se, co je u nás nového.

Nechte nám na sebe
e-mail.
Ozveme se, co je u nás nového.

Chcete se s námi poradit?

Pošlete nám vzkaz přes formulář níže
nebo kontaktujte napřímo našeho konzultanta.
V nejbližší pracovní den se vám ozveme zpět.
Dávid Tkáč

Dávid Tkáč

Business konzultant

Chcete se s námi poradit?

Pošlete nám vzkaz přes formulář níže
nebo kontaktujte napřímo našeho konzultanta.
V nejbližší pracovní den se vám ozveme zpět.
Dávid Tkáč

Dávid Tkáč

Business konzultant

Chcete se s námi poradit?

Pošlete nám vzkaz přes formulář níže
nebo kontaktujte napřímo našeho konzultanta.
V nejbližší pracovní den se vám ozveme zpět.
Dávid Tkáč

Dávid Tkáč

Business konzultant